ข้อมูลค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน/คอนโด

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน/คอนโด

มีคำถามเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนอยู่บ่อยๆ ในห้องชายคา เลยรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่เดียวกัน เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะ

 ค่าธรรมเนียมการโอน:

 
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย ) = ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

2. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน ) = 2 % จากราคาประเมินของกรม

3. ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) = 1% ของมูลค่าที่จำนอง (จำนวนที่กู้ทั้งหมด)

4. ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ) = 0.50% ตามราคาซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรม

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินหนึ่งปี) = 3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของกรม

โดยทั่วไปค่าภาษีเงินได้ ผู้ขายควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าจดจำนอง ผู้ซื้อควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าธรรมเนียมส่วนอื่น ก็แ่ล้วแต่ตกลงกันว่าใครจะออกเท่าใด (จะออกคนละครึ่งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกทั้งหมด) แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครต้องออกส่วนใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ขายบางรายอาจให้ผู้ซื้อออกค่าโอนและค่าภาษีทุกอย่าง หรือผู้ขายบางรายอาจเป็นคนออกทั้งหมด (โดยที่ผู้ขายได้บวกค่าโอนต่างๆ เหล่านี้ไปในราคาขายแล้ว)

ทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ก่อนทำการตกลงซื้อขายหรือก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะอาจมีการโต้เถึยงเกิดขึ้นได้ในวันโอน ทางที่ดีควรรวมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอนไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเพื่อป้องกันการโต้เถียงกันภายหลัง

ผู้ซื้อบ้านจากโครงการ ก็ควรอ่านรายละเอียดในสัญญาจะซื้อจะขายส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนให้ละเอียด บางโครงการที่ไม่ค่อยรับผิดชอบ มักปัดภาระมาให้ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมด ซึ่งดูไม่ค่อยจะยุติธรรมสำหรับผู้ซื้อเท่าไหร่

หมายเหตุ (นครทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)


  การคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน
  นั้น ข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องทราบมาก่อนเกียวกับที่ดินของท่าน หรือสามารถตรวจสอบได้จาก Website ของ
  กรมที่ดิน
http://www.dol.go.th/ 


      1. ราคาประเมินที่ดินของราชการ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขต ราคาที่
  ได้จะเป็นราคาต่อตารางวา 

      2. เกี่ยวกับอาคาร ท่านต้องจำแนกประเภทของอาคารได้ ตามช่องให้เลือกและท่านต้องทราบอายุอาคารว่า
  ก่อสร้างมาแล้วกี่ปี ตลอดจนท่านต้องประมาณการเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารทุกชั้นที่อยู่ในกรอบโครงสร้าง
  อาคารที่มีหลังคาคลุมทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เช่น ลานซักล้าง ทางเข้าอาคาร ระเบียงที่อยู่นอก
  ชายคา) แนะนำให้ท่านใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ทุกส่วนแล้วมารวมกันเป็นตารางเมตร แล้วกรอกข้อมูลในช่องที่
  เตรียมไว้

โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(กรมที่ดิน)

   

1.โปรแกรมค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร นี้ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แบบปกติทั่วไปทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในผลการคำนวณโปรดติดต่อสอบถามสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 

2.โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร นี้ ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร สำหรับการซื้อขายปกติทั่วไป คือ การซื้อ ขายที่ดิน และ การซื้อ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เท่านั้น ไม่สามารถคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรสำหรับการซื้อขายแบบอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขต่างจากปกติ เช่น ผู้ขายได้ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างมาทีละส่วนไม่พร้อมกัน หรือ การขายระหว่างจำนอง โดยผู้ซื้อรับภาระจำนอง เป็นต้น เนื่องจากมีวิธีการคิดคำนวณที่แตกต่างไปจากการซื้อขายปกติทั่วไป

 

3.ผลที่ได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรมค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร นี้ไม่สามารถใช้ยันต่อคู่สัญญา และกรมที่ดินได้

กรมที่ดินขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบใดๆ ในความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้

โปรแกรมนี้

 

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว ยอมรับและเข้าใจดีแล้วเกี่ยวกับ NatEstates

 

คอนโด, อพาร์ทเม้นต์ และบ้านสำหรับเช่า-ขาย  ในกรุงเทพฯ ติดต่อเราด่วนเพื่อเข้าชม!

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่นี่ ...

 

สถานที่ตั้งของเรา

NatEstates

ถนนรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง,เขตดินแดง,กรุงเทพฯ 10400
Tel: +66(0)90-971-0376, +66(0)87-774-8389
Email: คลิกที่นี่เพื่อส่งอิเมล์ถึงเรา 

Search by Tags